Różne - nowe, stare i najnowsze.

Go down

Różne - nowe, stare i najnowsze.

Pisanie by Bezimienna on Wto Paź 06, 2009 7:05 pm

Podnieś mnie, Jezu i prowadź do Ojca 2x
Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia. Amen


Duchu Święty, przyjdź! działaj pośród nas!
Duchu Święty, przyjdź! przemień smutku czas.
I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych,
Ojcze, oczyść mnie, Duchu Święty, przyjdź!Niech nas ogarnie łaska, Panie Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas!

Duchu Święty 4x - przyjdź i rozpal nas!
i utul nas, miłość nam daj! 2x


Zmartwychwstał Pan! Zwycięzca!
Chwałą niebo brzmi!
Któż tak, jak On majestatu blaskiem lśni!
Baranek Królem jest - Najwyższy zajął tron!
W pokorze chylę się, z radością składam hołd!

Rozgłosić chcę, radosną zmartwychwstania pieśń
Na krzyżu Pan przezwyciężył śmierć i grzech!
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Na cud Jonasza – Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza.
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza.
Patrzcie, tak mówi: grób ten pusty został,
Pan zmartwychpowstał – Alleluja!


Dziękuję Ci, mój Panie, Stwórco Świata,
Za łaskę życia i za tyle innych łask.
Śpiew skowronka, kwiaty na Twych łąkach,
Za te gwiazdy i za słońca ciepły blask!
Błogosławię Cię w miłości i pokorze,
Błogosławię Cię w każdej chwili!
I dziękuję Ci za te wszystkie dni,
Które dajesz mi, Dobry Boże!


nie widzą Cię moje oczy,
nie słyszą uszy me.
a jesteś światłem w mroku,
więc śpiewam w duszy mej.

o, Jezu, mój Jezu,
tak bardzo kocham Cię!
z Tobą Jezu, mój Jezu,
chcę spędzić każdy dzień.
z Nim każdy dzień.

kim jest dla Ciebie człowiek,
żę wciąż tak troszcvzysz się.
i czym zasłużył sobie
na miłosierdzie Twe?


O, Piękności Niestworzona, kto Ciebie raz pozna,
Ten nic innego pokochać nie może.
Czuję że tonę w Nim jako jedno ziarenko
Piasku w bezdennym Oceanie Miłości
Czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie,
Która by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże...
Miłosierdzie Boże...
Miłosierdzie Boże...


Nie lękajcie się – Ja jestem z wami!
Nie lękajcie się – ja jestem z wami!
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością,
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze!
Ty jesteś Skałą Zbawienia,
Jedyną naszą ostoją.
Przychodzimy do Ciebie po światło,
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj!

Pomóż nam wytrwać przy Tobie,
Być wiernym w wierze przez życia czas!
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja!
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas!

Przekażcie światu mój ogień
Pokoju i miłosierdzia.
Nieście wszystkim orędzie nadziei,
Moje światło niech świeci wśród was!

Nie lękajcie się – Ja jestem z wami!
Nie lękajcie się – ja jestem z wami!
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością,
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze!


Piotr także stanął nad brzegiem,
Spojrzał w niebo, bo dzień się nachylił.
Już chciałbym z Tobą
iść w każdej chwili.

O, Panie, Ty na niego spojrzałeś,
Zawołałeś, aby przyszedł do Ciebie.
Swoją barkę, pozostawił na brzegu,
Inny rybak teraz zaczął Twój łów.

Panie, dziś do Ciebie wołamy -
Bo sternika do Siebie wezwałeś,
A nam brak siły, nadzieja zgasła.

O, Chryste, przecież burze szaleją,
Ratuj barkę, bo bez Ciebie zginiemy,
Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię!
Wszyscy naprzód, nowy świta już dzień.

Dziś, kiedy jesteś już w niebie,
Dziękujemy, że Bóg dał nam ciebie!
O wstawiennictwo
prosimy twoje.

Kochany nasz papieżu Polaku,
Wielką dumą i radością nam byłeś!
Ojcze, bracie, przyjacielu, rodaku!
Serca ludu swą miłością zdobyłeś!Cały świat jest pełny Twej miłości
I dobroci pełny każdy dzień.
Każda chwila jest pełna radości,
Gdy szukamy Cię wśród życia mgieł.

Naucz nas żyć Twoim życiem, Panie,
Naucz, że Drogą jesteś właśnie Ty.
Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać,
Bo Drogą, Prawdą, Życiem jesteś Ty.

Twej miłości nie zamkną puste słowa,
Bo bez czynów martwe, próżne są.
Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła,
Żaden umysł nie ogarnie jej.

Nie odbierze nam nikt już Twej miłości,
Gdy jej ducha tchnąć zechciałeś w nas.
Uweselasz dni naszej młodości,
Drogowskazem jesteś w każdy czas.


Cóż Ci, Jezu damy za Twych łask strumienie
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam!
Poprzez wieczny czas, króluj, Jezu nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu!

Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę!Niechaj z nami będzie Pan – Alleluja1
Niech obroną będzie nam, Alleluja!

Jego słowo zawsze trwa – Alleluja!
Wieczną prawdę w sobie ma – Alleluja!

Chcemy zgłębiać słowa treść, Alleluja!
Braciom je radośnie nieść – Alleluja!

Chcemy nim na co dzień żyć – Alleluja!
I w przyjaźni z Bogiem być – Alleluja!

Źródło życia, Panie nasz, Alleluja!
Ty nam wieczne życie dasz – Alleluja!

Prowadź wśród zawiłych dróg – Alleluja!
W Trójcy Świętej jeden Bóg – Alleluja!

..............................................................

TO WPRAWDZIE JUŻ JEST, ALE PODAJĘ JESZCZE RAZ:
Alleluja – 4x
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach.
Na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana Duchy Niebieskie,
Wielbijcie Pana Jego zastępy.

2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios wielbijcie Pana,wody podniebne, wielbijcie Pana.

3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe.
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.


4. On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich poddanych On sam umacnia.


5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje.
Przez wszystkie wieki wieków. Amen.


....................................................

O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię
I ponad niebiosa majestat Twój.

Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim?
Przyozdobiłeś go czcią i swą chwałą,
Boskim swym życiem wciąż dzielisz się z nim.

Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich,
Wszystko złożyłeś pod jego stopy,
Owce i bydło, i wszystkie zwierzęta,
Wszystko, co płynie szlakami mórz.


................................................................

Pasterzem jest mój dobry Pan,
Prowadzi mnie na pastwiska swe.
Orzeźwia On ciągle duszę mą,
Zła nie zlęknę się, bo Jego moc we mnie jest.


Śpiewajmy Mu, bo okazał moc,
Wielbijmy Go cały dzień i noc.
Każdego dnia, Jego miłość trwa,
Tej miłości żar niech zawsze już będzie w nas.


Już światło dzienne mrok przesłania,
Zwolna zapada cicha noc.
Gdybyż, jak dzień ten od świtania
Mogła przeminąć cierpień noc.
Do Twoich stóp ślę prośby moje,
A Ty je nieś przed Boga tron!
Madonno, niech Cię modłów zdroje
I ich pobożny wita ton.
Ave Maryja...

Madonno, niechaj ze mnie świeża
W starości nawet ufność tchnie.
Strzeż mojej harfy i psałterza,
Tyś me zbawienie, Światło me.

Naraz blask życia mrok przesłania,
wszystko otula śmierci noc.
Dusza na skrzydłach drży rozstania,
Pójść musi w niezbłaganą noc!

Madonno, rękom Twym powierzam,
Ostatni błagań trwożny szał!
Uproś, bym skonał w świętej wierze,
I potem z martwych wiecznie wstał!

.............................................


Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,
Od Niego jest zbawienie moje!
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim!
Nie zachwieję się, bo twierdzą moją Pan!

W Bogu chwała moja i zbawienie moje,
Skała mocy mojej i ucieczka moja.
Ufaj mu narodzie w każdej twojej chwili,
Wylej przed Nim serce - Bóg ucieczką jest!
Jedynie nie w Bogu...

Ledwie tchnieniem są synowie ludzcy,
Zaś zawodni są synowie ziemi tej.
Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie -
Tylko w Panu łaska jest i moc.

...................................


Szedłem kiedyś inną drogą,
Czas powoli mijał mi.
Lecz spotkałem na niej Kogoś,
Kto zachwycił Sobą mnie.
Pan powiedział: ty pójdź za Mną
Przez zwyczajne, szare dni!
Nie martw się, ja będę z tobą,
Niech nie będzie smutno ci.

Powołałeś mnie, jak Piotra
Od codziennych, zwykłych spraw.
Prosta będzie każda droga,
Bo nie będę na niej sam.

Chcę ci wszystko ofiarować,
Twoim wiernym uczniem być.
Wszystkich kochać Twą miłością,
Panie, proszę, dodaj sił.

......................................


Warto dla jednej miłości żyć,
Choć szukać trzeba stale.
Może dla kogoś szczęściem być
Dobro nieść w życie dalej.
Miłość jedyna jest, Miłość nie zna końca,
Miłość cierpliwa jest, zawsze ufająca.
Wszystko potrafi znieść, wszystko oddać umie,
Życiu nadaje treść, każdego zrozumie.

Warto całego siebie dać,
Jak bukiet polnych kwiatów.
I chociaż trudno potem trwać,
Uśmiech darować światu!

Warto w nieznane nawet iść,
Gdy drogę mgła zasnuwa.
Idąc przez radość i przez krzyż,
Wiedzieć, że Pan Bóg czuwa.
avatar
Bezimienna
Pożeraczka małych dzieci
Pożeraczka małych dzieci

Liczba postów : 22
Join date : 06/10/2009
Wiek : 28
Skąd : Kraków

Zobacz profil autora http://nmkrk.forumpolish.com

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach