Pieśni wielkanocne.

Go down

Pieśni wielkanocne.

Pisanie by Bezimienna on Wto Paź 06, 2009 7:08 pm

Alleluja – miłość Twa,
Jak blask słońca nad nami wciąż trwa!
Alleluja – niech biją dziś dzwony,
Niech wielbi Cię cały świat, Alleluja!

Alleluja – nuci świat,
Alleluja – miłości to znak.
Alleluja – niech miłość nad nami,
Złotymi strunami gra – Allelluja!

Alleluja – płynie pieśń,
Alleluja – ku niebu ją nieś!
Tam, gdzie słońce, tam gdzie wiatr,
Gdzie radośnie śpiewa ptak,
Prostą nuci pieśń – Alleluja!
Bo jak śmierć potężna jest miłość,
A zazdrość jej nieprzejednana jak szeol.
Żar jej to żar ognia,
Płomień Pański.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.
To jeszcze na Wielki Post

Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
Według wielkiego miłosierdzia Twego!
Według litości Twej niepoliczonej
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.


Obmyj mię z złości, obmyj tej godziny.
Oczyść mię z brudu, w którym mię grzech trzyma.
Bo ja poznaję wielkość mojej winy
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
Chwała Panu i cześć,
od wszystkich wiernych Mu sług,
Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu
i cześć oddajmy Mu.

Panie, błogosław nam,
Wytrwamy tam, gdzie Twój dom.
Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię,
Ty, Panie, błogosław nam.

Chwalmy Go, Jezus Panem, Jezus Panem jest.
Chwalmy Go, Alleluja, Alleluja!
Chwalmy Go, Jezus Panem, Jezus Panem jest.
Chwalmy Go, Alleluja!

Zostawiłeś Siebie nam, - zostawiłeś nam
Swoje Ciało, Krew z Najświętszych Ran.
Dajemy Ci w zamian serca swe,
Miłość największa jest!

Chwalmy Go, miłosierny, dobry jest nasz Pan!
Chwalmy Go, Jego łaska wciąż nad nami trwa!
Chwalmy Go, Tobie ufam, Panie z nami bądź!
Chwalmy Go, Alleluja!

Mamy kilkanaście lat, kilkanaście lat.
Trochę zalet, dużo więcej wad.
Różnimy się, lecz jesteśmy tu
Razem, bo łączy nas Bóg.

Chwalmy Go, Jezus Panem, Jezus Panem jest.
Chwalmy Go, Alleluja, Alleluja!
Chwalmy Go, Jezus Panem, Jezus Panem jest.
Chwalmy Go, Alleluja!

To już chyba pisałam, ale powtórzę: Na Niedzielę Palmową:

Hosanna, Synowi Dawidowemu,
Który przychodzi w Imieniu Pańskim!
Hosanna na wysokościach,
Boży lud niech zawsze Pana czci!
Hosanna, Hosanna, Hosanna Najwyższemu! 2x
Uwielbiamy Imię Twe, z przepełnionych chwałą serc!
Wywyższamy Cię, Panie nasz!
Hosanna Najwyższemu!

Jezus, Królem królów jest!
Jezus, Panem panów jest!

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej,
Od Niego jest zbawienie moje!
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim!
Nie zachwieję się, bo twierdzą moją Pan!

W Bogu chwała moja i zbawienie moje,
Skała mocy mojej i ucieczka moja.
Ufaj mu narodzie w każdej twojej chwili,
Wylej przed Nim serce - Bóg ucieczką jest!
Jedynie nie w Bogu...

Ledwie tchnieniem są synowie ludzcy,
Zaś zawodni są synowie ziemi tej.
Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie -
Tylko w Panu łaska jest i moc.


Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa,
Duch twój Święty niech dotknie nas!


Alleluja – 4x
1.Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach.
Na wysokościach cześć niech oddadzą.
Wielbijcie Pana Duchy Niebieskie,
Wielbijcie Pana Jego zastępy.

2.Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana,
Niebiosa niebios wielbijcie Pana,w
ody podniebne, wielbijcie Pana.

3.Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
Bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe.
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.


4.On daje siłę swemu ludowi,
Z prochu podnosi swoich przyjaciół.
Jest Bogiem bliskim dla Izraela,
Swoich poddanych On sam umacnia.


5.Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
Jego Synowi, który jest Panem,
Duchowi, który w nas zamieszkuje.
Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe imię
I ponad niebiosa majestat Twój.

Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Kim syn człowieczy, że wciąż jesteś z nim?
Przyozdobiłeś go czcią i swą chwałą,
Boskim swym życiem wciąż dzielisz się z nim.

Dałeś mu władzę nad dziełami rąk swoich,
Wszystko złożyłeś pod jego stopy,
Owce i bydło, i wszystkie zwierzęta,
Wszystko, co płynie szlakami mórz.

O, Piękności Niestworzona, kto Ciebie raz pozna,
Ten nic innego pokochać nie może.
Czuję, że tonę w Nim jako jedno ziarenko
Piasku w bezdennym Oceanie Miłości.
Czuję, że nie ma ani jednaj kropli krwi we mnie,
Która by nie płonęła miłością ku Tobie.
Miłosierdzie Boże...
Miłosierdzie Boże...
Miłosierdzie Boże...


Pan Jezus do serca Twojego chce wejść,
Czemu w uporze wciąż trwasz?
On czeka na progu, nie pozwól Mu przejść,
Jaką odpowiedź Mu dasz?
Tyle już razy na progu Pan stał
I teraz znów czeka u drzwi,
Byś sam z własnej woli zaprosić Go chciał,
On wieczne szczęście da ci.

Wiesz dobrze, że szczęścia nie może świat dać,
Szczęście u Zbawcy jest nóg.
On pokój i radość do serca chce wlać,
Pozwól przekroczyć Mu próg.
Tyle już razy...

Póki mego życia Panu śpiewać chcę,
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi!
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń,
Będę radował się w Panu, Bogu mym!
Błogosław duszo moja, Panu – Alleluja!
Błogosław duszo moja, Panu, - Alleluja!

Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,
Jak pasterz owce swoje Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę, o Panie, miłosierdzie Twe,
Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twojej blask.
Błogosław duszo moja, Panu, Alleluja!
Błogosław duszo moja, Panu, Alleluja!

Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady
Nękanych głodem i pragnieniem serc.
Odrzućcie smutek, niech nastanie radość –
Bóg w nasze ręce złożył Ciało swe.

Weselnym winem dziś się woda staje,
Na górach Chrystus Pan rozmnaża chleb.
Już winny krzew obfity owoc daje –
Bóg w nasze ręce złożył Ciało swe.

Otwarte, jak otwarta w boku rana,
Miłości pełne, co nie kończy się.
Jest Słowo – Ciałem, jest pokarmem dla nas,
Bóg w nasze ręce złożył Ciało swe.


Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego
– będę Ci śpiewał z całej siły!
Sławić Cię będę za Twe dzieła
– będę Ci śpiewał z całej siły!
Błogosławić będę Twoje Imię
- Jest miłosierny Pan zastępów
Moc Jego ramienia nad swym ludem,
Pan – mój Zbawca!

Powiedziałeś, Panie, „dosyć lęku!”
Powiedziałeś, „kochaj, w tym jest sens”.
Pokazałeś dziwny świat miłości,
W który teraz ponad wszystko wierzyć chcę.

Śpiewajmy Panu tę pieśń jedności,
W której kochać chcemy wszystkich tak, jak On.
Chcemy żyć w prawdzie, wierze i miłości,
Chcemy stworzyć w Bożym świecie wspólny dom.

Przemieniamy z Tobą ziemię w niebo,
W białą szatę stroisz cały świat.
Po ogrodach leżą kopy śniegu,
To nie zima, anioł zgubił pióra swe.

I nadziei dałeś całe morze,
Tej nadziei, która każe iść.
Zbłękitniałe oczy Twej miłości
Dają duszy wielką radość - kochać chcę.


Świętemu Bogu oddaj cześć
Dziękczynną serca śpiewaj pieśń.
Jezusa, Syna Swego Bóg darował nam.
W Nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest -
Gdyż wszystko dał nam Bóg!


Ty wskazałeś drogę do miłości – Ty, Panie!
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem –
Ty, Panie!
Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty!

Ty oddałeś życie za nas wszystkich – Ty, Panie!
I dlatego jesteś tak mi bliski –
U Twych stóp cały świat,
Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty!

W moim sercu jesteś w dzień i w nocy –
Choć mym oczom jesteś niewidoczny –
Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym, sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty!
Tylko Ty jeden wiesz,
Co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty możesz pomóc mi!

Tobie chór Aniołów śpiewa nową pieśń –
chwała Barankowi!
Alleluja, chwała i cześć!

Będę tańczył przed Twoim tronem
I oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust!
Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama,
Już nie, nie zatrzyma mnie już!

Ziemia, którą mi dajesz nie jest fikcją ani bajką,
Wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa
Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić,
Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie!
Będę tańczył...

Większy, większy jest we mnie ten, który mnie umacnia,
Żaden Goliat nie może z Nim równać się!
Będę tańczył...

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony,
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci –
U Jego stóp padnie wróg,
Bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości,
Święty, Święty Bóg miłości –
Śpiewaj Panu ziemio,
chwalcie wszystkie świata strony

Ref. Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana – Alleluja, Alleluja!
Wszystko, co żyje, niech wielbi Pana –
Alleluja, Alleluja!

Chwalcie Pana w Jego świątyni,
Na wspaniałym nieba sklepieniu.
Chwalcie Go za czyny wspaniałe,
Chwalcie z nami Jego majestat!

Chwalcie Go na dźwiękach rogu,
Chwalcie Go na harfie, na cytrze,
Chwalcie Boga leśnym pląsaniem,
Bębnem, strunami i fletnią.

Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
Na cymbałach gromkich Go chwalcie.

Zmartwychwstał Pan Alleluja!

O, śmierci, gdzie jesteś, o śmierci,
Gdzie jest moja śmierć,
Gdzie jest jej zwycięstwo?

Radujmy się, radujmy się, bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał!

Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.

Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy – Alleluja!
avatar
Bezimienna
Pożeraczka małych dzieci
Pożeraczka małych dzieci

Liczba postów : 22
Join date : 06/10/2009
Wiek : 28
Skąd : Kraków

Zobacz profil autora http://nmkrk.forumpolish.com

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach